Afscheid nemen en gedenken

Sinds de mens op aarde is, wordt hij geconfronteerd met de dood en probeert hij vergeefs die te verklaren of te verjagen. Omdat dat  onmogelijk is wil men wel graag op een passende wijze afscheid nemen. Vanwege de toenemende ontkerkelijking zoeken steeds meer mensen naar een andere manier om van hun dierbaren afscheid te nemen en ze te gedenken. Als ritueelbegeleider kan ik u bijstaan bij het samenstellen van een persoonlijk afscheid. 

Natuurlijk kunnen veel mensen best zelf een mooie viering samen stellen. Echter; in deze moeilijke periode van je leven staat daar vaak je hoofd niet naar. Het is fijn dat iemand die geen last heeft van alle emoties die bij een afscheid horen en die zich bovendien verdiept heeft in deze materie, het van je overneemt. Er blijft nog genoeg te organiseren over want alles gebeurt in overleg.

Een uniek persoonlijk symbool van de overledene kan hierbij aan de basis staan. Iets dat je voor altijd herinnert aan die ene persoon. Dat kan een uitspraak, een visie of een attribuut zijn. Rondom dit symbool kan een thema worden uitgewerkt met een passend ritueel, muziek en teksten.

Eigen inbreng

Inbreng van de nabestaanden is onontbeerlijk. Ik vraag op dit gebied best wat van de nabestaanden. Ik ken de overledene namelijk niet! Juist door deze eigen inbreng en het samen vorm geven aan het afscheid, kan de overstap naar een leven zonder de overledene worden verzacht. Het gaat niet om een chique locatie of dure bloemen, maar om zaken waar de persoon in te herkennen is. Doel is dat het een ode wordt aan dat uniek geleefde leven. Aanwezigen herkennen de overledene en kijken samen met een glimlach terug op zijn/haar leven.

Persoonlijk afscheid

Een overlijden treft je als een emotionele mokerslag. Het verdriet moet je zelf doorleven, maar het is heilzaam als je, als nabestaande wordt betrokken in het afscheid. Het is mijn uitdaging u te ondersteunen bij de samenstelling  en uitvoering van een mooie afscheidsviering. Dat kan in principe op elke gewenste locatie. Ik heb ervaren dat persoonlijk en actief afscheid nemen helpt bij de verwerking en acceptatie van het verlies.