Beste Cecile,

Namens mezelf en ook namens de kinderen en kleinkinderen wil ik je bedanken voor de manier waarop je het afscheid van mijn vrouw en onze lieve moeder en super oma hebt begeleid.

N.a.v. ons eerste gesprek dat erg uitvoerig was ben je aan de slag gegaan met de dingen die je hebt gehoord en de muziek die we hadden uitgekozen.

Na druk heen en weer mailen zijn we in gezamenlijk overleg gekomen tot de tekst.

Een tekst en ook de muziek die door heel veel aanwezigen als heel erg mooi is ervaren.

Je rol in de dienst was heel goed, de mensen zeiden, ik weet nu wie Truus was als mens.

Vooral dat laatste deed me veel deugd.

Ik wil je nogmaals bedanken namens onze familie voor de wijze waarop je dit alles hebt gedaan.

 Gr. Huub